poker là gì - Vĩnh Phúc kỷ luật lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân

NDO -

Ngày 1/4, theo Thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức khiển trách. 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bàn về công tác cán bộ.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bàn về công tác cán bộ.

Theo đó Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về hoạt động của Đảng đoàn; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Hội nông dân tỉnh có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước ở cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Tại họp kỳ thứ 17 ngày 24/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trịnh Đình Mao, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Tài, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Trịnh Đình Mao với cương vị là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Tài với cương vị là đảng viên, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Hội Nông dân tỉnh thuộc trách nhiệm Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Văn Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phan Xuân Khung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. 

Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và một số chi nhánh trực thuộc có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cá nhân đồng chí Hoàng Văn Đăng và đồng chí Phan Xuân Khung chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí.