con mèo màu vàng - Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Trong sáu tháng đầu năm, với sự phục hồi của các ngành kinh tế, tình hình lao động, việc làm có chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động làm công hưởng lương tăng so với cùng kỳ năm 2021. Các chính sách hỗ trợ người lao động của Nhà nước, tổ chức Công đoàn đã góp phần tích cực trong việc ổn định việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện thu nhập cho người lao động.
0:00/0:00
0:00
Chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19. (Ảnh: TTXVN)
Chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện chủ đề năm "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động", hoạt động đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được tổ chức công đoàn triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, đề xuất nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, các cấp công đoàn đã bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các vướng mắc, bất cập.

Tổ chức Công đoàn đã phối hợp các cơ quan chức năng triển khai giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức Công đoàn ngày càng phát huy vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, tích cực đàm phán, thương lượng tăng lương tối thiểu vùng, tham gia trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NÐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Góp phần chung tay cùng Chính phủ phục hồi kinh tế sau đại dịch, tổ chức Công đoàn tích cực phối hợp các cơ quan, đề xuất các chính sách khôi phục việc làm, học nghề, tìm kiếm, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Một số đơn vị kết nối thông tin về cung-cầu lao động, giúp người lao động có việc làm, ổn định thu nhập. Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, tập trung tuyên truyền tới người lao động, người sử dụng lao động trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn.

Qua nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, viên chức, lao động cho thấy, đa số đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của Chính phủ; phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, còn đó những nỗi lo về biến động giá xăng dầu kéo theo sự tăng giá của một số mặt hàng tiêu dùng và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống của người lao động.

Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn tiếp tục diễn ra. Còn một bộ phận người lao động băn khoăn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; mong muốn được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm hoạt động tín dụng đen…

Thời gian tới, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ đề công tác năm 2022. Rà soát, đánh giá bước đầu tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2022, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến quan hệ lao động.

Tổ chức Công đoàn cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, người lao động, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách cho người lao động; có giải pháp hiệu quả hoạt động công đoàn trước tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động Công đoàn, nhất là các nội dung liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân, lao động, phòng, chống Covid-19 và các chính sách hỗ trợ cho người lao động. Tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động. Tiếp tục triển khai Ðề án "Ðầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" bảo đảm mục tiêu đề ra.