cah vao m88 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

NDO -

NDĐT - Chiều 29-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD).

cah vao m88 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Quang Hiếu)
cah vao m88 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Quang Hiếu)

VACOD hiện có hơn 1.000 hội viên là các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, các HTX sản xuất, kinh doanh, đại diện các hiệp hội DN cấp tỉnh. VACOD vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2016 - 2021).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao VACOD vừa tổ chức Đại hội thành công. Thủ tướng cho biết, năm qua là một năm đầy sóng gió với nước ta, thiên tai hạn hán, bão lũ khốc liệt, tình hình thế giới có nhiều phức tạp, nhưng với quyết tâm đổi mới, sáng tạo quyết liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, vượt mọi khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất kinh doanh, bởi nếu DN phát triển thì giải quyết nhiều việc làm, tăng thu ngân sách... Chủ trương nhất quán của Chính phủ là kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người dân và DN là hết sức quan trọng.

Năm nay hình thành tư duy mới là quan tâm, chú ý sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, nhưng xã hội luôn cần tiêu dùng cơ bản, ăn uống, cho nên, chúng ta phải tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, sản xuất nhiều hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ kỳ vọng VACOD sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam với cơ cấu đa dạng; làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của DN, xúc tiến hoạt động kinh doanh, thương mại của các DN, bảo vệ quyền lợi của các hội viên.

Thủ tướng mong muốn các thành viên có nhiều đóng góp, sản phẩm giá thành rẻ, chất lượng tốt, phục vụ đông đảo người tiêu dùng, thắng thế ngay trên sân nhà; tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy, phát triển thành viên, đóng góp vào chiến lược phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, thúc đẩy phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam; cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết, chia sẻ thông tin, giúp đỡ cùng nhau phát triển.

Thủ tướng mong muốn VACOD bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của VACOD.