app fun88 - Thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất

NDO -

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất phát động vào cuối tháng 5 và dự kiến kết thúc vào tháng 11 tại Hà Nội.

Gác chuông chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai,Hà Nội).
Gác chuông chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai,Hà Nội).

Quyết định số 1618/QĐ-BVHTTDL của Bộ về việc Tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất nêu rõ: Với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam", cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh). Đồng thời, thông qua hoạt động này còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam", đăng tải trên phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Lễ phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5-2021. Lễ trao giải và triển lãm ảnh dự kiến được tổ chức vào tháng 11-2021 tại Hà Nội.