Thương binh Nguyễn Thanh Ðiềm nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện.

Thương binh nhiệt huyết với công tác thiện nguyện

Thương binh ¾ Nguyễn Thanh Ðiềm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phát triển nguồn lực hỗ trợ gia đình liệt sĩ luôn nhiệt huyết với công tác xây dựng cầu nông thôn, nhà tình nghĩa, tình thương và trao xe đạp, sách vở tặng học sinh nghèo tại địa phương.