Chủ tịch VACOD Nguyễn Hồng Sơn và quan khách quốc tế.

Doanh nhân Việt Nam sẵn sàng tâm thế cho bước phát triển mới

Năm 2024, những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam vẫn có cơ hội phục hồi tích cực. Năm mới cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới trong quản trị, trong áp dụng công nghệ cao và tạo ra những chuỗi giá trị mới.