số trong số đề - Sóc Trăng bầu bổ sung các Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

NDO -

Trong kỳ họp lần thứ 22 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 8-12, các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu bổ sung các Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp.

Cụ thể, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức các danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với các đồng chí Lê Văn Hiểu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các đồng chí Vương Quốc Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy Kế Sách và đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả, đồng chí Lê Văn Hiểu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 44/45 phiếu, đạt tỷ lệ 97,7% và đồng chí Nguyễn Văn Khởi, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 45/45 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND có các đồng chí Vương Quốc Nam, có 32/45 phiếu đạt tỷ lệ 71,1%; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc 34/45 phiếu, đạt tỷ lệ 75,5%.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, đạt tỷ lệ 100% phiếu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND với đồng chí Phan Thanh Mừng chờ nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh đối với các đồng chí Lê Văn Hiểu do nhận nhiệm vụ tại HĐND và đồng chí Ngô Hùng được phân công làm Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu.