Các đại biểu nhấn nút khai trương phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.
Khai trương Sổ tay Đảng viên điện tử

Khai trương Sổ tay Đảng viên điện tử

Ngày 9/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng. Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; đồng thời thực hiện một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
“Số hóa” công tác Đảng qua sổ tay Đảng viên điện tử

“Số hóa” công tác Đảng qua sổ tay Đảng viên điện tử

Sổ tay Đảng viên điện tử được tỉnh ủy Yên Bái triển khai thí điểm từ tháng 2/2022, đến nay tỉnh đã có gần 1300 chi bộ triển khai và khoảng hơn 34 nghìn đảng viên tham gia. Sổ tay điện tử được triển khai đã nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, góp phần đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên.
Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được sử dụng phổ biến ở tỉnh Thái Bình thông qua điện thoại thông minh.

Hiệu quả bước đầu trong triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” ở Thái Bình

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, lần đầu tiên Tỉnh ủy Thái Bình thử nghiệm rồi chính thức đưa vào khai thác và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử" đến tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Qua một thời gian vận hành, phần mềm đã và đang khẳng định hiệu quả, đi vào cuộc sống và góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng.