danh bai hay - Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

NDO - Chiều 24/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp năm mới 2024; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối.
0:00/0:00
0:00
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Năm 2023, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới hình thức tổ chức thực hiện trong công tác xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với 6 điểm nổi bật.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang, đó là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp công tác đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc; các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng của Đảng ủy Khối.

danh bai hay - Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong Khối các cơ quan Trung ươngảnh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang báo cáo kết quả nổi bật năm 2023.

Các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 gắn thực hiện các Nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối đã lựa chọn khen thưởng 50 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; một số đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Khái quát kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, kết quả đạt được là sự cộng hưởng tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với 6 điểm nổi bật. Trong đó, có sự đồng hành rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

danh bai hay - Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong Khối các cơ quan Trung ươngảnh 2

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024..

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục phối hợp sát sao, cụ thể để Đảng bộ Khối thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó có 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 theo Nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối vừa mới ban hành.

Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo đảng viên nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, giúp Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương thể chế hóa, cụ thể hóa các nhiệm vụ, đề án được Trung ương giao, trọng tâm là tham mưu định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 của các cơ quan Trung ương.

Tăng cường làm việc, phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Các cấp ủy phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về công tác xây dựng Đảng; lan tỏa kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 5/2024.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối”;

Các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 của Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, về nguồn; Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững … ; góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.