Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Trà Vinh tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế biển

Sáng 29/4, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế biển; quy hoạch phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer.