huyen thoai cs - Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều nhóm giải pháp quyết liệt nhằm giữ đà tăng trưởng bền vững, phấn đấu hoàn thành 26 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra; hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
0:00/0:00
0:00
Một góc thành phố biển Nha Trang. (Ảnh VƯƠNG MẠNH CƯỜNG)
Một góc thành phố biển Nha Trang. (Ảnh VƯƠNG MẠNH CƯỜNG)

Năm 2020, lần đầu tiên, kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng âm, với mức -10,5%, thuộc nhóm các tỉnh tăng trưởng âm sâu nhất cả nước. Tỉnh triển khai nhiều giải pháp tích cực, chủ động phục hồi, nhưng tăng trưởng kinh tế năm 2021 vẫn âm, với mức -5,58%.

Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển; thúc đẩy phát triển kinh tế số với các giải pháp tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng quan trọng, nhất là các dự án giao thông.

Tỉnh dành nhiều tâm huyết tập trung lập quy hoạch và xây dựng lại hàng loạt quy hoạch của tỉnh nhằm tạo đà để phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai; trọng tâm là việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Ðiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và Ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Khánh Hòa đã phục hồi mạnh mẽ. Từ chỗ có hai năm liên tiếp tăng trưởng âm, năm 2022 kinh tế Khánh Hòa có mức tăng trưởng đột phá: GRDP tăng 20,7%, là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước. Và đây cũng là lần đầu tiên Khánh Hòa có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng như vậy. Tiếp tục đà tăng trưởng, năm 2023, GRDP của tỉnh tăng 10,35%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, xếp thứ tư cả nước.

Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất đánh giá, vài năm trở lại đây, kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa có bước phát triển ấn tượng. Giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt bình quân 7,62%/năm, trong khi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra là 7,5%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP đạt 52,81%, trong khi Nghị quyết Ðại hội đề ra là 40%.

Tỉnh đang cố gắng khắc phục một số mặt hạn chế như cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng nhưng còn chậm; trình độ phát triển của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế…, nỗ lực giữ đà tăng trưởng bền vững; hoàn thành các chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18; hướng tới đạt được các mục tiêu Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung công tác quản lý quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Tỉnh tập trung phát triển các vùng kinh tế-xã hội theo hướng: Phát triển đột phá ba vùng trọng điểm là khu vực vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh; phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng, có vai trò hỗ trợ các vùng trọng điểm; phát triển nhanh và bền vững vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với phát huy bản sắc văn hóa, giá trị tài nguyên bản địa.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số quan điểm phát triển: Khánh Hòa phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển đột phá trong những năm tới, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Thực tế cho thấy, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 55 của Quốc hội; Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Ðiều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong là cơ sở pháp lý quan trọng triển khai phát triển đồng bộ ba vùng, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Khánh Hòa.

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 17 xác định, năm 2024 phấn đấu GRDP tăng 8,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 96,25 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.870 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 16.687 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 80.569 tỷ đồng. Ðể đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt một số quy hoạch; hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 55 của Quốc hội.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Xây dựng, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhằm giữ đà tăng trưởng bền vững, tỉnh tập trung các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng quan trọng.