cá cược bóng đá - Kết quả thư bạn đọc

Ngày 24/10/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 3719/TB-VKS-TTra, nội dung chính như sau: VKSND tỉnh Bắc Ninh nhận được tố cáo của ông Phạm Đức Hiệp (trú tại: thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi vi phạm pháp luật của ông Hạ Gia Thuận - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
0:00/0:00
0:00
cá cược bóng đá - Kết quả thư bạn đọc

Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung tố cáo, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kết luận số 3715/KL-VKS-TTra ngày 23/10/2023, kết luận về nội dung tố cáo. Nội dung tố cáo, trách nhiệm của những người có liên quan đã kết luận cụ thể là:

Nội dung tố cáo thứ nhất: Tố cáo ông Hạ Gia Thuận - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình giải quyết vụ án “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” có nhiều sai trái, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, điều tra không đầy đủ, không khách quan, toàn diện, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp là tố cáo sai.

Nội dung tố cáo thứ hai: Tố cáo ông Hạ Gia Thuận có hành vi vòi vĩnh về việc chuẩn bị tiền để cho ông Phạm Đức Hiệp được hưởng án treo, nếu không sẽ bị án giam, và do ông Hiệp không chi tiền cho nên đã bị án giam; có dấu hiệu của tội nhận hối lộ là đúng một phần.

Ông Hạ Gia Thuận có hành vi vi phạm cụ thể như sau: Thứ nhất: Ông Thuận có biểu hiện của hành vi Nhũng nhiễu theo quy định tại điểm k khoản I Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Thứ hai: Vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/1/2020 của VKSND tối cao). Trong quá trình giao tiếp điện thoại với ông Phạm Đức Hiệp, ông Thuận sử dụng ngôn ngữ trao đổi không rõ ràng; trao đổi nội dung liên quan đến bí mật công tác.

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-VKSTC-T1, ngày 4/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao): VKSND tỉnh Bắc Ninh thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Hạ Gia Thuận theo đúng pháp luật và quy định của ngành.

• Văn bản trả lời số 2017/CATO-AN ngày 26/10/2023 của Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: Công an huyện Thanh Oai nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn của bạn đọc là ông Nguyễn Văn Vinh (trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), “tố cáo về việc gia đình ông Khương, bà Nga (trú tại Đường mương, cổng Phủ, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao) có hành vi san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý”. Công an huyện đã chuyển nội dung đơn nêu trên đến UBND huyện Thanh Oai và đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thanh Cao tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc nêu trên và tập hợp trả lời