web cá độ bóng đá - Kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Miên, đại diện 7 hộ dân thuộc Khu tập thể Đại học Ngoại thương (Hà Nội)

NDO - Văn bản trả lời số 2675/UBND-TNMT ngày 20/11/2023 của UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội, nội dung chính như sau:
0:00/0:00
0:00
web cá độ bóng đá - Kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Miên, đại diện 7 hộ dân thuộc Khu tập thể Đại học Ngoại thương (Hà Nội)

UBND quận Đống Đa nhận được văn bản số 3255-CV/BND-BBĐ ngày 02/6/2023 của Báo Nhân Dân và văn bản số 4330/STNMT-TTr ngày 15/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Miên và ông Bùi Hữu Hoàng, đại diện 7 hộ dân thuộc Khu tập thể Đại học Ngoại thương, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Nội dung đơn: Đề nghị xem xét giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 7 hộ gia đình, cá nhân tại Khu tập thể Đại học Ngoại thương (Giấy chứng nhận của 7 hộ đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của UBND quận Đống Đa năm 2014 vì lý do một phần diện tích được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy hoạch sử dụng đất của dự án đã được thành phố Hà Nội phê duyệt).

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của công dân, UBND Quận đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ trì, phối hợp UBND phường Láng Thượng xem xét, trả lời, hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định pháp luật.

Ngày 13/4/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc cùng đại diện Sở, ngành, phòng, ban, đơn vị có liên quan để xin tham vấn ý kiến trong việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Theo nội dung thống nhất tại buổi làm việc ngày 13/4/2023, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 834/UBND-TNMT ngày 20/4/2023 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để xin cung cấp thông tin quy hoạch tại Khu tập thể Đại học Ngoại thương (vị trí khu đất có đơn kiến nghị).

Ngày 26/5/2023, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản số 2351/QHKT-NĐ cung cấp thông tin quy hoạch tại Khu tập thể Đại học Ngoại thương. Ngày 03/8/2023, UBND quận Đống Đa có văn bản số 1683/UBND-TNMT gửi đến Trường Đại học Ngoại thương để đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu quy hoạch liên quan đến Khu tập thể Trường Đại học Ngoại thương.

Ngày 25/10/2023, Trường Đại học Ngoại thương có văn bản số 946/ĐHNT-QTTB, trong đó có nội dung: “Đến nay, Nhà trường chưa có văn bản xin điều chỉnh quy hoạch này, cũng chưa có điều chỉnh cục bộ tại các vị trí của 7 hộ gia đình”.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Trường Đại học Ngoại thương về thông tin quy hoạch tại khu nhà ở của 7 căn hộ. Ngày 16/11/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra quận, UBND phường Láng Thượng làm việc cùng ông Bùi Hữu Hoàng và bà Nguyễn Thị Miên để xem xét, trao đổi, giải quyết đơn.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Hoàng và bà Nguyễn Thị Miên đã được cung cấp các thông tin liên quan đến Quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở Trường Đại học Ngoại thương đã được điều chỉnh (tỷ lệ 1/500) được Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 22/9/1998 đối với Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên của trường; các thông tin phản hồi của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Trường Đại học Ngoại thương về thông tin quy hoạch tại khu đất có đơn kiến nghị.

Theo đó, hiện chưa có thay đổi, điều chỉnh đối với Quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở Trường Đại học Ngoại thương được phê duyệt năm 1998. Do vậy, kiến nghị của công dân về việc cấp lại Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận do vi phạm quy hoạch, hiện chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Ông Bùi Hữu Hoàng và bà Nguyễn Thị Miên không còn ý kiến gì khác, thống nhất với ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban, đơn vị có liên quan; ông Hoàng, bà Miên chịu trách nhiệm thông tin cho các hộ dân còn lại được biết nội dung buổi làm việc và kết thúc nội dung đơn kiến nghị nêu trên.