lịch ligue 1 - Hơn 532 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi qua dịch vụ công liên thông

Thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hơn 532 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chotrẻ em dưới 6 tuổi và gần 6.300 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua hệ thống dịch vụ công liên thông.
0:00/0:00
0:00
 Anh Đinh Tiến Hoàng (huyện Thanh Liêm) nhận giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho con mới sinh, khi thí điểm hai thủ tục hành chính liên thông tại tỉnh Hà Nam, tháng 11/2022 (Ảnh: Trung Tâm)
Anh Đinh Tiến Hoàng (huyện Thanh Liêm) nhận giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho con mới sinh, khi thí điểm hai thủ tục hành chính liên thông tại tỉnh Hà Nam, tháng 11/2022 (Ảnh: Trung Tâm)

Tính đến ngày 15/1/2024, việc triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến “Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” đã giải quyết 532.366 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 6.297 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 95,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là thông tin từ kết quả triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian qua.

Cùng với đó, cơ quan này đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 346.683 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh đó, hệ thống đã xác thực trên 95,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, với hơn 55,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.268 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ công này), toàn ngành tiếp nhận và xử lý 41.240 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế qua dịch vụ công này.

Về công tác phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, trên toàn quốc có 1.216 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với hơn 2 triệu dữ liệu được gửi. 1.582 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 852.542 dữ liệu được gửi; 596 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 8.575 dữ liệu được gửi.

Quá trình liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến. Trước đây, người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng.

Trước đây, người dân buộc phải đến ủy ban nhân dân xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử với hai nhóm dịch vụ liên quan đến cấp giấy khai sinh, giấy báo tử và đăng ký thường trú.

Giải pháp này nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, giảm thời gian, chi phí, giúp người dân sớm được thụ hưởng thành quả thiết thực của việc chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin của ngành y tế, ngành lao động-thương binh và xã hội,

Tính toán sơ bộ cho thấy, việc thực hiện liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính này sẽ cắt giảm hoặc tái sử dụng lại (theo hướng người dân chỉ khai báo thông tin, giấy tờ một lần) đối với tối thiểu 9 loại giấy tờ.

Ước tính, chi phí tiết kiệm được khoảng 331 tỷ đồng/năm. Trong trường hợp áp dụng chữ ký số trên ứng dụng của thiết bị di động giúp triển khai dịch vụ công toàn trình (mức độ 4), chi phí tiết kiệm được sẽ là 358,1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, còn giúp giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết; rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục được tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ; đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần thúc đẩy hình thành công dân số, xã hội số.