app vnloto - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại Lào Cai

NDO - Ngày 28/6, tại trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00/0:00
0:00
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong báo cáo với Đoàn công tác một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai duy trì được ở mức 5,4% trong năm 2021, mức 9% trong năm 2022, và đạt mức 4,7% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị là hoạt động kiểm tra, giám sát tiếp tục được coi trọng, các cấp ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025”.

Tỉnh Lào Cai chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; chấp hành nghiêm nội dung, yêu cầu của các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương.

app vnloto - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại Lào Cai ảnh 1

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai báo cáo với Đoàn công tác. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Kiến nghị với Đoàn công tác Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Ban Bí thư, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quan tâm, xem xét chỉ đạo để sớm ban hành các Chương trình, kế hoạch, quy định nhằm cụ thể Chương trình, kế hoạch cũng như việc thể chế hóa các chủ trương về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cơ chế, chính sách cụ thể về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Trung ương cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lào Cai vẫn là tỉnh có nhiều khó khăn, nhất là các huyện, xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn là tỉnh có nhiều khó khăn, nhất là các huyện, xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ; chất lượng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, ở một số nơi còn xảy ra tiêu cực, sai phạm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Lào Cai xây dựng và phát triển có trọng tâm, trọng điểm; lấy con người làm trung tâm, khai thác và phát huy cao nhất các tiềm năng, thế mạnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Phát triển hài hòa giữa các địa bàn trong tỉnh; giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, trong đó văn hóa là nền tảng tinh thần và là nguồn lực nội sinh; giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường và hệ sinh thái rừng; giữa phát triển kinh tế với củng cố, nâng cao tiềm lực, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền của đất nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai cần bám sát các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để phát triển kinh tế- xã hội, trong đó quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cung cấp ổn định nguyên liệu cho chuỗi sản xuất công nghiệp; thực hiện tốt mục tiêu “giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường, giữ nhân dân, giữ biên giới”.

app vnloto - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại Lào Cai ảnh 2

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với đồng chí Trần Cẩm Tú tại huyện Si Ma Cai - Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Lào Cai cần chú trọng việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục kịp thời.

Trước đó, sáng 28/6, đồng chí Trần Cẩm Tú đã tiếp xúc cử tri tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.