Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024)

fb88 tài xỉu - "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" ở tỉnh Đồng Tháp

Ở tỉnh Đồng Tháp, việc thực hiện xây dựng mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các chi, đảng bộ cơ sở, tạo chuyển biến trong việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ cơ sở.
0:00/0:00
0:00
Đoạn đường có hàng rào cây xanh sạch, đẹp.
Đoạn đường có hàng rào cây xanh sạch, đẹp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt". Qua một năm triển khai thực hiện, nhiều chi, đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hiệu quả từ mô hình

Tại Đảng bộ huyện Tháp Mười, qua thời gian thực hiện mô hình, đã có những giải pháp mang tính cụ thể, hiệu quả thiết thực. Để thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt", ngay đầu năm, Đảng bộ huyện đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đảng bộ xã Phú Điền hiện có gần 300 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Đối với chi bộ nông thôn, triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", Đảng ủy xã đã cụ thể hóa chủ trương khá phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" là động lực thúc đẩy cấp ủy, đảng viên toàn đảng bộ hưởng ứng thực hiện, nâng cao vai trò tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả có 9/11 chi bộ trực thuộc được công nhận "Chi bộ bốn tốt" và xã được đánh giá là "Đảng bộ cơ sở bốn tốt".

Tại xã Phú Điền, các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân phát triển mạnh, như: Nuôi cá, nuôi ếch và nuôi rắn. Việc cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao, xây dựng mô hình trồng hướng hữu cơ, đăng ký mã vùng trồng cũng được đẩy mạnh.

Nguyễn Duy Khánh là đoàn viên thanh niên, là nông dân sản xuất giỏi của chi hội nông dân xã. Hiện nay, chi bộ địa phương quan tâm hỗ trợ anh trong sản xuất, đồng thời bồi dưỡng để kết nạp anh vào Đảng. Mô hình nuôi rắn của gia đình anh hiện có hơn 3.000 con rắn; chi phí thức ăn thấp nhưng lợi nhuận cao.

"Địa phương rất ủng hộ, động viên nhân rộng mô hình nuôi rắn, góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình khá lên. Từ mô hình này, mình cũng giúp bà con trong xóm có công ăn việc làm. Thấy các đảng viên giúp đỡ mình, chính điều đó tạo động lực cho mình phấn đấu được kết nạp vào Đảng, để rèn luyện tốt hơn nữa", anh Nguyễn Duy Khánh bộc bạch.

Chi bộ trường Tiểu học Phú Điền thuộc Đảng bộ xã Phú Điền có 29 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên chính thức. Sau khi tiếp thu hướng dẫn thực hiện "Chi bộ bốn tốt", Chi ủy đề ra các giải pháp thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, cùng chăm lo xây dựng trường đạt chuẩn cấp độ 1. Năm qua, các đảng viên gương mẫu, thực hiện nhiều sáng kiến trong giảng dạy; trong đó, sáng kiến làm hàng trăm thiết bị dạy học bằng cách tận dụng nguyên liệu rẻ tiền đã tiết kiệm gần 10 triệu đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong dạy và học. Năm 2023, Chi bộ vừa được xét đạt "Chi bộ bốn tốt".

Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Phú Điền Nguyễn Văn Hẹ cho biết: Từ khi triển khai mô hình, các đảng viên cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ và các khâu đột phá trong năm. Mỗi đảng viên đều có sáng kiến, chẳng hạn như những năm trước đây, trường có ba hoặc bốn giáo viên dạy giỏi, thì năm 2023 này, khi triển khai mô hình, trường có sáu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và một giáo viên đạt "Viên phấn vàng".

Trong năm 2023 và đầu năm 2024, nhiều đảng bộ xã quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt" phát huy hiệu quả rõ nét. Các tuyến đường kiểu mẫu, đường nông thôn ở Tháp Mười ngày một sạch, đẹp, khang trang hơn, chính là nhờ mỗi đảng viên gương mẫu thực hiện việc trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, đồng thời thường xuyên vận động người dân địa phương cùng hưởng ứng.

Năm 2023, toàn Đảng bộ huyện Tháp Mười đã xét 37 chi, đảng bộ trực thuộc, từ đó chọn 22 chi, đảng bộ đạt bốn tốt. Riêng đối với 226 chi bộ ấp thuộc đảng bộ cơ sở, có 140 chi bộ đạt bốn tốt, chiếm tỷ lệ hơn 60%.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười Trần Văn Lập cho biết: Mô hình góp phần nâng cao chất lượng chi bộ, đặc biệt là các chi bộ quan tâm nhiều hơn, thực hiện thiết thực hơn việc sinh hoạt chuyên đề. Các tiêu chí trong thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" đã góp phần giúp cho đảng viên ngăn ngừa những sai phạm, chi bộ cũng kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc của đảng viên, đảng viên nhận thấy rõ là phải có trách nhiệm nêu gương.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 27 tổ chức đảng trực thuộc, có 539 tổ chức cơ sở đảng, 31 đảng bộ bộ phận, 2.855 chi bộ trực thuộc, 64.403 đảng viên, chiếm 4,02% dân số. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn cụ thể hóa phạm vi, đối tượng áp dụng, nội dung, khung tiêu chí đánh giá; phương pháp, cách thức thực hiện, thẩm quyền xét, công nhận mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt". Đây là cơ sở để ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo cụ thể hóa và ban hành tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Trong năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 90 chi bộ cơ sở và 129 đảng bộ cơ sở được ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (tương đương) công nhận đạt tiêu chuẩn "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt"; có 956 chi bộ trực thuộc được đảng ủy cơ sở công nhận đạt tiêu chuẩn "Chi bộ bốn tốt". Kết quả thực hiện "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" là cơ sở để ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đánh giá: Nhìn chung, qua một năm triển khai mô hình, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được nâng lên, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy đạt được một số kết quả, nhưng việc triển khai mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, căn cứ Hướng dẫn số 13 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản (quy định, kế hoạch, hướng dẫn...) cụ thể hóa tiêu chí đánh giá để xét, công nhận "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có việc chưa rõ thì trao đổi nghiệp vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn cách hiểu khác nhau, nhất là trong việc xác định tiêu chí đánh giá để xét, công nhận "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt". Đây là mô hình mới, do đó, nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc ban hành các tiêu chí đánh giá để xét, công nhận và còn xảy ra tình trạng ban hành tiêu chí chung chung, thiếu cụ thể, một vài đơn vị đưa ra tiêu chí đánh giá thấp hơn so với yêu cầu…

Đồng chí Phan Văn Thắng cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp xác định, xây dựng "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" của Đảng bộ tỉnh không phải chỉ là phong trào hay danh hiệu thi đua đơn thuần, mà là yếu tố quan trọng để phát huy ngày càng nhiều hơn mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây cũng là "chìa khóa" để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

"Đạt tiêu chí "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt" không chỉ là đích đến mà là hành trình để từng cán bộ, đảng viên, chi bộ, đảng bộ nỗ lực phấn đấu, không ngừng rèn luyện để Đảng ta càng ngày càng mạnh hơn, vững hơn về mọi mặt", đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh.