loto 188 - Cấp và hủy nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

NDO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, tuần qua, VSDC đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi thông tin thành viên lưu ký và hủy nhiều mã chứng khoán của các công ty.
0:00/0:00
0:00
Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa được VSDC thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa được VSDC thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Ngày 2/2/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 06/GCNTVLK-9 cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

2. Tên viết tắt: ACBS

3. Số hiệu thành viên: 002

4. Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Minh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên

6. Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng)

7. Điện thoại: 08.54043054 Fax: 08.54043085

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/UBCK-GPHĐKD ngày 29/6/2000 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 2/2/2024. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 7.000.000.000.000 đồng (Bảy nghìn tỷ đồng)

2. Điện thoại: (028) 73007000 Fax: (028) 73003751

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 05/GPĐC-UBCK ngày 26/1/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village được cấp mã DVL12102

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 2/2/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village

Trụ sở chính: Tầng trệt, Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (084) 903865202

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2/2/2024

Vốn điều lệ: 510.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village (DVLCH2124002)

Mã chứng khoán: DVL12102

Mã ISIN: VN0DVL121020

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village đăng ký giao dịch trái phiếu DVL12102 tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng ký giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP được cấp mã DPW12302

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 31/01/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP

Trụ sở chính: Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 659 9995

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 31/1/2024

Vốn điều lệ: 2.542.356.260.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu DPWCB2326002

Mã chứng khoán: DPW12302

Mã ISIN: VN0DPW123021

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1/2/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP đăng ký giao dịch trái phiếu DPW12302 tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã chứng khoán SHL12102 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long hết hiệu lực

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (HLSCH2123002)

Mã chứng khoán: SHL12102

Mã ISIN: VN0SHL121021

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất cố định 9,5%/năm

Ngày phát hành: 31/12/2021

Ngày đáo hạn: 31/12/2023

Số lượng hủy đăng ký: 2.400 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 240.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 2/2/2024

Kể từ ngày 2/2/2024, mã chứng khoán SHL12102, mã ISIN VN0SHL121021 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu SHL12102.

VSDC thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.

Hủy mã chứng quyền CPOW2305 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.12

Mã chứng khoán: CPOW2305

Mã ISIN: VN0CPOW23052

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 27/2/2024

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký:

2.000.000 Chứng quyền Kể từ ngày 27/2/2024, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 114/2023/GCNCW-VSD do VSDC cấp lần đầu ngày 11/7/2023, mã chứng quyền CPOW2305, mã ISIN VN0CPOW23052 sẽ hết hiệu lực.

Hủy mã chứng quyền CVRE2307 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.26

Mã chứng khoán: CVRE2307

Mã ISIN: VN0CVRE23077

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 27/2/2024

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 2.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 27/2/2024, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 108/2023/GCNCW-VSD do VSDC cấp lần đầu ngày 11/7/2023, mã chứng quyền CVRE2307, mã ISIN VN0CVRE23077 sẽ hết hiệu lực.