[Video] Đại hội lần thứ XII của Đảng

[Video] Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, ra chỉ thị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[Video] Đại hội lần thứ VIII của Đảng

[Video] Đại hội lần thứ VIII của Đảng

Đại hội lần thứ VIII họp từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn hai triệu đảng viên cùng các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đại diện lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng toàn dân.
[Video] Đại hội lần thứ VI của Đảng

[Video] Đại hội lần thứ VI của Đảng

Đại hội Đảng VI điễn ra từ 15 đến 18/12/1986 với 1129 đại biểu tham dự với nhiệm vụ chính là Thực hiện đổi mới đất nước. Đường lối đổi mới đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đề ra đã đi vào cuộc sống và đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng.
[Video] Đại hội lần thứ IV của Đảng

[Video] Đại hội lần thứ IV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 14/12/1976. Với sự tham dự của 1.008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên cả nước. Đến dự Đại hội còn có 29 đoàn đại biểu các Đảng Cộng sản, Đảng công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và các tổ chức quốc tế.
[Video] Đại hội lần thứ III của Đảng

[Video] Đại hội lần thứ III của Đảng

Đại hội lần thứ III của Đảng diễn ra từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu ra 47 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 11 Ủy viên Bộ Chính trị. Nhiệm vụ chính cùa kỳ Đại hội III đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam.
[Video] Đại hội Đảng lần thứ nhất

[Video] Đại hội Đảng lần thứ nhất

Trong hoàn cảnh Đảng và phong trào cách mạng đang gặp rất nhiều khó khăn, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã được tổ chức tại Ma Cao, Trung Quốc, hoạch định đường lối lãnh đạo và phương pháp đấu tranh, tạo nên sức mạnh cho Đảng.
NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Lá cờ Đảng (Sáng tác của Văn An)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tối 25-1, hòa trong không khí sôi nổi cùng cả nước chào mừng Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam”.